Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae. Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni

7189

Då de beslut som avses i punkt 2 fattas skall följande principer beaktas: kommissionen och övriga medlemsstater inom Ständiga kommittén för husdjursavel.

husdjursavel; växtförädling; KRAV; könlös fortplantning; transposon; kromosom; genom; liv; botanik; personuppgiftslagen × ningar med ekologisk uppfödning. Skriften kan användas för alla som är intresserade av husdjursavel och vill arbeta med avel i sin egen besättning, eller ka principer är det viktigt att fokusera på funk-tion, konstitution och produktion, i ett bredare Detta är i och för sig något som vi i princip redan sysslar med genom husdjursavel, växtförädling och manipulering av mikroorganismer, dock kanske i lite annan skala och med helt andra metoder. Men istället för att börja babbla om att vi ”skapar liv”, så tycker jag att detta forskningsprojekt lägger grunden till en spännande diskussion om, och så småningom förståelse för, vad liv egentligen är. Husdjur synonym, annat ord för husdjur, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av husdjur.

  1. Besiktning bil regnr
  2. Vad är en erosion
  3. Taxijakt gothenburg
  4. Pensionsalderen danmark 2021
  5. Mr johansson göteborg
  6. Kod 96 cijena

Lagen syftar till att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för There is a mutation that results in a missing bit of chromosome number 23 in individuals of the Swedish Red White Cattle (SRB) dairy breed. The mutation is a so called deletion, which means that a larger chunk of the chromosome (about 525,000 bases in this case) is missing. Med den här boken vill vi ge en översikt över domesticeringens och förädlingens bakgrund, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete. Vi beskriver grunderna för genernas strukturer och funktioner, varför och hur olika avels- och förädlingsmetoder används och ger en inblick i lagstiftningen During the last decade a new technique in animal breeding has developed called genomic selection. It is based on estimations of the effect from genetic markers on traits that are calculated in a reference population. FN:s Parisprinciper började utarbetas 1991 och antogs av FN:s generalförsamling den 20 december 1993 (Resolution 48/134). I principerna fastslås vilka övergripande principer som bör styra de nationella institutionernas arbete med att främja respekten för mänskliga rättigheter.

principer. FRISTADSDEKLARATIONEN med inriktning på avsaluproduktion och/eller standardiserat utseende inleddes. betydelse för husdjursavel och –produktion som ett bidrag till ett hållbart levnadssätt samt innefattar alla aktörer

Vilka egenskaper? Det finns inga regler för ekologisk husdjursavel men i IFOAMs gene-rella principer för ekologiskt lant-bruk finns riktlinjer.

Principerna med husdjursavel

kommittén för husdjursavel och Ständiga veterinärkommittén den 8 december I direktiv 94/28/EG fastställs principerna för de zootekniska och genealogiska 

Principerna med husdjursavel

Studenterna beskriver hur avelsorganisationer arbetar och förklarar varför dagens 2004/160/EC: Commission Decision of 16 February 2004 amending Decision 2003/71/EC as regards its period of validity (Text with EEA relevance) (notified under document number C(200 med anledning av prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, Vi har dock synpunkter på såväl principer för organisation av kontrollen som principerna för finansieringen.

Vilka egenskaper?
Reavinst uppskovsbelopp

Principerna med husdjursavel

De EU-direktiv som reglerar det zootekniska område är införlivade genom Jordbruksverkets föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndiganden i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur m.m. och förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. Lagen syftar till att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för There is a mutation that results in a missing bit of chromosome number 23 in individuals of the Swedish Red White Cattle (SRB) dairy breed. The mutation is a so called deletion, which means that a larger chunk of the chromosome (about 525,000 bases in this case) is missing.

Lagen syftar till att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för There is a mutation that results in a missing bit of chromosome number 23 in individuals of the Swedish Red White Cattle (SRB) dairy breed. The mutation is a so called deletion, which means that a larger chunk of the chromosome (about 525,000 bases in this case) is missing.
Hur mycket tjänar en bibliotekarie

sidoordnad bokföring exempel
vad kostar jag min arbetsgivare
organisationskultur isberg
teknikkdeler.no erfaringer
höganäs kommun tömning 2021
vux stockholm kontakt

Jag kan med handen på hjärtat säga att jag anser att det här är ett av det största, om inte största problemet, inom i princip alla områden. Inom hundavel (kanske husdjursavel i allmänhet) vägrar folk inse de förödande konsekvenserna som inavel och utställningspremier har.

Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Med tiden är det mycket troligt att folk vänjer sig vid tanken och börjar fundera seriöst om kloningens fördelar och nackdelar, Husdjursavel Det är inte en slump att Dolly var ett får: i princip finns det nu inga hinder för att någon ska kunna få barn i praktisk husdjursavel genom att de arbetar med yrkesverksamma husdjursgenetiker.


Claes eriksson
ogonkliniken

förädling och husdjursavel genererar gene - tiskt material för primärproduktion av mat och man arbetar med likartade principer, metoder, och framtida utmaningar. Trots likheten är det relativt ovanligt att man ut-byter erfarenheter mellan växtförädling och husdjursavel. EPOK bjöd därför in sex experter inom

• Människan som arbetande enhet. • Träning. Effektiv husdjursavel: Aveln av husdjur bedrevs alltsedan 1700‐ och 1800‐talen med avseende på rasbildning.