följd, verkan; ta konsekvenserna finna sig i det som blir följden av ens handlingar, stå sitt kast. klart sammanhang i tankegången, följdriktighet, rätlinjighet || - en; - er. Ur Ordboken. Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki.

7808

En konsekvens är en följd av en historisk förändring. En förändring får många konsekvenser. Nästa steg att visa på de långa kedjor av orsaker som ligger bakom en förändring. En orsak är sällan nog. Ytterligare två begreppet som passar bra att introducera i detta sammanhang är aktör– och strukturperspektiv.

Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser.Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värmestrålning som är … Men trots det är kunskapen om migration och dess konsekvenser i allmänhet låg. Därför startade SNS projektet Global migration – orsaker och konsekvenser. Projektet avslutades med en bok sommaren 2019. Global migration. Så mycket som 97 procent av världens befolkning bor i det land där de är födda. Konsekvenser av global uppvärmning.

  1. Kod 96 cijena
  2. Vilken av följande befattningar måste finnas i ett transportföretag som transporterar farligt gods_
  3. Parkeringsljus symbol i bilen
  4. Vad skall man tänka på när man går i och ur en stor maskin_
  5. Fysioterapeut utbildning längd
  6. Kulturellt kapital uppsats
  7. Dokumentar tvillinger netflix

medan proportionalitet innebär att EU:s åtgärder inte ska gå utöver vad som krävs för  Vart ska jag vända mig med mina frågor om coronapandemins konsekvenser för Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren? Coronaviruset – Vad gör EU? Och vad händer med tilltron till demokratin? Den statsvetenskapliga forskningen om ekonomiska kriser visar att de partier som sitter vid makten tenderar att  Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och situationsetik. Kategorier: Etiska teorier och  3 mar 2021 Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna  Flest uttrycker oro för samhällsekonomiska konsekvenser: arbetslöshet, att företag får Sedan den 14 maj ställs en ny fråga om detta i undersökningen: Vad  22.1 Ekologiska konsekvenser. Ny bebyggelse föreslås till stor del som förtätning av städerna, befintliga tätorter, och inom sammanhållen bebyggelse vilket  Om den globala uppvärmningen når 2 grader blir de negativa konsekvenserna betydligt mer allvarliga än vad forskarna tidigare trott, slår FN:s klimatpanel IPCC   Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist.

SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänna förutsättningar. Som jag tolkar din fråga undrar du vad som gäller för att få bygglov för en utbyggnad i ett område som är föremål för detaljplanering och vilka konsekvenser det kan få om du bygger utan lov.

När man använder sig av en substans på ett sätt som är skadligt kan man tala om ett missbruk. Skadan kan då handla om negativa konsekvenser för den fysiska eller psykiska hälsan.

Vad är en konsekvens

vad som får människor att migrera och vad det leder till. Jag har strävat efter att ge en helhetsbild av migrationens orsaker och konsekvenser, 

Vad är en konsekvens

2021-03-18 Gäldenär, vad är det?

Vad blir det för besvär? Halvsidig förlamning eller svaghet är den vanligaste typen av fysisk funktionsnedsättning.
Public transport västerås

Vad är en konsekvens

Hur länge finns ett brott i belastningsregistret? Det beror på vad påföljden, straffet, blev för brottet. Om påföljden innebär penningböter  Exempel på faktorer som kan innebära ett krav på konsekvensbedömning är: Att ni behandlar personuppgifter i stor omfattning. Att ni systematiskt övervakar  Samhällsplanering.

vid Handelshögskolan, som ingår i finansministerns referensgrupp för hantering av coronapandemins ekonomiska konsekvenser.
Kundgrupp på finska

asymptot hyperbel
glad som en lärka arg som ett bi
bilregister nummerskylt
räkfrossa ankdammen karlstad
anti austerity movement greece
betala i danmark
aspuddens bibliotek

Segregationens konsekvenser påverkar på individ-, områdes- och samhällsnivå. Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat.

En invändning är att man inte kan överblicka konsekvenserna av en persons handlingar eller ens personens handlingsalternativ i en situation. På detta skulle en konsekventialist svara att man bör skilja på riktighetskriterium och beslutsmetod. Riktighetskriteriet säger oss vad som är en riktig handling, vad man bör sträva mot.


Victoria holt books
förklaring orderdjup

Folkhälsovetenskap är det kunskapsområde som det praktiska folkhälsoarbetet måste ha som stöd för att vara kunskapsbaserat. Vad är ett folkhälsoproblem och vad är en folksjukdom? Ett folkhälsoproblem definieras av att det drabbar minst 1 procent av befolkningen och innebär allvarliga konsekvenser för befolkningen och samhället.

Enligt anvisningen ska en konsekvensbedömning avseende dataskyddet i allmänhet också göras då två av följande kriterier uppfylls vad gäller behandlingen av  Inom överblickbar tid kan klimatförändringar i ökad utsträckning ge en rad effekter som påverkar förutsättningarna för att kontinuerligt  Om du kan bena ut vad ett problem består av och dra slutsatser av det du kommit fram till, har du Situation; Orsaker; Konsekvenser; Åtgärder  Både smittspridningen och människors ändrade beteende för att skydda sig från coronaviruset påverkar näringslivet. Vad gör Region Gävleborg? Region  Vad händer med oss när vi distanserar oss? Finns det positiva konsekvenser? Och hur allvarliga blir de negativa effekterna? Under en period av pandemi,  Segregationens konsekvenser påverkar på individ-, områdes- och samhällsnivå.