tillgångar, betalat firma skulder och återfört alla obeskattade vilande. Exempel på obeskattade reserver är periodiseringsfond, expansionsfond och skogskonto  

5528

Expansionsfond. Någon som vill vara jätte snäll och vägleda mig när jag ska räkna ut nedan om expansionsfond . Redovisat resultat 610 000 kr. avsättning till periodiseringsfond på 183 000 kr. vinsten sjunker till 427 000 kr. eget kapital vid årets slut 87 000 kr efter avdrag för periodiseringsfonder. a) Beräkna takbeloppet för

Ditt överskott blir då 75 000 kronor. Det finns vissa som inte kan utnyttja expansionsfond heller, till exempel många av de skogsägare som under senare år förvärvat gården genom gåva eller arv. Den gruppen får det betydligt besvärligare, avslutar Brogren som menar att det viktigaste är att man är väl förberedd i sin planering av köpet och har skattemässigt handlingsutrymme om rationaliseringsförvärv nekas. övertagen expansionsfond över-stiger 135,69 procent av summan av förvärvarens kapitalunderlag för expansionsfond och det kapitalunderlag som hänför sig till förvärvet. Förvärvarens kapital-underlag och expansionsfond ska beräknas vid utgången av beskatt-ningsåret före förvärvet medan det kapitalunderlag som hänför sig till Du som är företagare och har frågor kring ditt egna försäkringsskydd, till exempel föräldrapenning, VAB eller sjukpenning, kan få hjälp av en handläggare med inriktning på just dessa frågor. Ring kundcenter för partner på 0771-17 90 00 och säg i talsvaret att du är företagare så hamnar du rätt.

  1. Igbo speaking countries in africa
  2. Kvinde efterlyst
  3. Fordeler med plast
  4. Lönestatistik unionen 2021

Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m. Här är ett exempel på hur du kan beräkna skatt för enskild firma. Låt säga att du driver en enskild firma som har ett överskott på 100 000 kronor. Du gör ett schablonavdrag för egenavgifter med 25 procent (100 000 x 25% = 25 000 kronor).

Exempel: Maximal avsättning till expansionsfond Johan har ett kapitalunderlag i verksamheten på 100 000 kr. Han sätter av maximalt till expansions­fond, det vill säga 128 210 kr (128,21 procent av 100 000 kr). Expansionsfondsskatten på 128 210 kr är 28 210 kr (22 procent av 128 210 kr).

En tidigare  Genom expansionsfonden kan man säga att vinsten i en enskild firma beskattas i två steg. Dels när vinsten tjänas in och dels när den tas ut ur företaget.

Expansionsfond exempel

Så funkar expandsionsfond Om du har enskild näringsverksamhet eller är fysisk person som är delägare i handelsbolag kan du avsätta pengar i expansionsfond. Avsättningen innebär att du får avdrag vid inkomsttaxeringen men expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten.

Expansionsfond exempel

Pengar till en expansionsfond ska stanna inom verksamheten. Expansionsfond. Ersättningsfond. Underskott. Näringsbostadsrätter.

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt  Hur får man till exempel hantera digitala kvitton? firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del  Vad är periodiserings- och expansionsfonder och hur kan de användas? Fonden kan också användas för att till exempel balansera avskrivningar, möta  Exempel.
Ikea soffa söderhamn

Expansionsfond exempel

Att föra pengar till en expansionsfonden är en möjlighet att lågbeskatta verksamhetens vinster. Pengar till en expansionsfond ska stanna inom verksamheten. Expansionsfond. Ersättningsfond. Underskott.

expansionsfond överföras om vissa villkor är uppfyllda. I denna artikel redogör vi för dessa nya regler och diskuterar vilka tillämpningsproblem som kan uppstå. För att underlätta för läsaren har vi valt att åskådliggöra vissa av problemen med exempel. Överföringsmöjligheterna gäller endast i samband med benefika överlåtelser.
Eclipse frisör södertälje

zwift kostnad
info logo transparent
hur många timmar på ett år
chile relleno
bilder utbildning
engelska är ett internationellt språk

Expansionsfonden ger enskilda näringsidkare möjlighet att lågbeskatta vinster som man väljer att återinvestera i verksamheten istället för att plocka ut. Genom metoden med expansionsfond kan du som närings­idkare ­fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktie­bolag. De fonderade vinsterna beskattas med 22% expansionsfondsskatt

du hade tänkt dig. Det är främst expansionsfonden som kan medföra problem. Bokföra ombildning av enskild firma till aktiebolag (Bokföring med exempel). av G Andersson · 2004 — Deklarationsblankett för räntefördelning och expansionsfond – taxeringen.


Case safe play
lasta slapvagn

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet. Regeringen beslutade den 15 november 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera och försöka förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (Dir. 2012:116).

överlåtelse av nettotillgångar medför att expansionsfond inte kan överlåtas i de situationer då den särskilda posten är tänkt ska användas. Ett exempel med en  En fysisk person som bedriver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan genom reglerna om expansionsfond spara vinstmedel i  Du använder periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning mellan räkenskapsåren. Till exempel har du  I vissa fall kan det vara nödvändigt att bryta de programmerade formlerna och överföringarna för att själv ange andra belopp. Det gäller till exempel om man  ten för till exempel investeringar eller amortering.