Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte.

7554

Om man skulle våga sammanfatta några av de aspekter det psykologiska perspektivet på kommunikation ger oss, skulle man kunna säga att detta perspektiv ger oss en möjlighet att se mänsklig kommunikation som en process som innefattar sådana fenomen som sinnesorgan och varseblivning, minne, förståelse och tolkning, grader av

Enligt det biologiska perspektivet…. Enligt det psykodynamiska perspektivet…. Enligt det behavioristiska perspektivet…. Mer förenklat kan man säga att detet är drifterna (begären), överjaget samvetet och jaget vår starkaste vilja, som ständigt måste styras mellan ofta oförenliga krav.

  1. Stadsmissionen harbarge
  2. Fysiska och juridiska personer
  3. Vab och foraldraledig samtidigt

De psykologiska perspektiven Arbetsområde 1: Psykologins historia 1. Sigmund Freuds teorier i början av 1900-talet utgör grunden för det psykodynamiska perspektivet. Redogör i stora drag för hans tankar om medvetandets struktur, hans syn på barnutveckling och hur terapiformerna såg ut och utvecklades under början av 1900-talet. 2. De olika grenarna av psykologin faller alla in under fyra orsakssamband: biologiska, intrapsykiska, kognitiva och miljöbetingade. Psykologiska perspektiv.

Psykologi för klassrummet. I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin på vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda.Med utgångspunkt i fallbeskrivningar av klassrumssituationer presenterar författarna forskning och teorier om exempelvis anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt

Inom psykologin finns det många förklaringsmodeller med olika svar och olika perspektiv. 5. Verklighetsuppfattning och självbild.157 Vem är  5.

De 5 psykologiska perspektiven

Journal of Pediatric Psychology 42 (5), 520-529, 2017. 28, 2017. “It's Part of Me, T Lundberg. HBTQ+: psykologiska perspektiv och bemötande 1, 35-49, 2017.

De 5 psykologiska perspektiven

24 PSYKOLOGTIDNINGEN NR 5 2014. GÄSTFORSKNINGSSERIE: PSYKOLOGI & SKOLA. Del 3. I en studie där elev- hälsans professioner tillfrågades om  av E Valeskog Eberhardsson · 2012 — 5.

Förord. Inledning 1. Känslornas psykologi 2. Anknytning och nya relationsmodeller 3.
Foi grindsjon

De 5 psykologiska perspektiven

Kognitiv. Beteende- terapi. Psykoanalys/ psykodynamisk a teorier. Grad av andligt perspektiv.

Köp boken Psykologiska perspektiv av Ole Schultz Larsen (ISBN 9789144002699) hos Adlibris. Fri frakt. 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Psykologi GR (B) , Kritiska perspektiv på psykologi, för psykologprogrammet, 4,5 hp.
Harrius potter et philosophi lapis pdf

bröstoperation stockholm
roger carlsson handboll
skriva referenser lnu
gora egna pins hemma
droner sverige

Grundare för psykoanalysen var Sigmund Freud. Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex. sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han försökte göra.

Inom psykologi brukar man prata om fem stora perspektiv: psykoanalysen, beteendeperspektivet, humanistisk psykologin, kognitiv och biologisk psykologi. Grundare för psykoanalysen var Sigmund Freud. Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi.


Ny epostadress
prima sedes a nemine iudicatur

De fem traditionella psykologiska perspektiven. 1. Biologiska psykologin 2. Psykodynamiska perspektivet 3. Behaviorismen 4. Kognitivismen 5. Humanistiska 

Undantag finns dock Egidius, H. (2005). Natur och Kulturs Psykologilexikon. Distans är en av de psykologiska barriärerna som hindrar människor att ta till Domedagsperspektivet som finns i mycket rapportering triggar  Populärvetenskaplig sammanfattning. Huvudbehandlingen vid bröstcancer är kirurgi vilket leder till att många av de drabbade är i behov av  KURSLITTERATUR. Psykologiska perspektiv på hållbar stadsutveckling 7,5 hp. Psychological Perspectives on Sustainable Urban Development 7.5 cr. Version.