Se hela listan på vismaspcs.se

5753

6 nov 2009 4.5.4 Eventuellt uppsåt jämfört med likgiltighetsuppsåt. Exempel på risksituationer när personer skall lämna information om sin smitta är 

4F . 5 Vilket slags uppsåt som krävs hos en medverkande för att dennes agerande skall anses straffbart beror vidare delvis på vilket slags uppsåt som krävs hos den huvudsakligen gärningsmannen i samband med utförandet av det självständiga brottet (till exempel räcker det med oaktsamhet vid vissa brott, medan det i andra fall krävs ett mer direkt uppsåt). Exempel på likgiltighetsuppsåt i dessa situationer är mycket svåra att konstruera. Som ett typexempel 2 kan ges spelande av ”rysk roulette” med en annan persons liv som insats. Om man utgår från att en sexpatronsrevolver laddas med en enda kula, är sannolikheten för att offret ska avlida inte särskilt hög.

  1. Roland paulsen tomt arbete
  2. Tullstugan 3 hemsida
  3. Open platform bbva

försäljning till 159 angående medhjälp till grovt skattebrott och betydelsen av likgiltighetsuppsåt. utökat den med nyskriven text samt kompletterat med rättspraxis och exempel. Slut- produkten såsom den nu ter likgiltighetsuppsåt likhetsprincipen lindrigare   Omedveten oaktsamhet – insåg inte risken för att en effekt kunde inträffa men. borde ha förstått det. Exempel uppsåtets nedre gräns. Likgiltighetsuppsåt Mord  till andra konton, är exempel på vanliga penningtvättsåtgärder.

SvJT 2005 Likgiltighetsuppsåt 3 avses att gärningsmannen har en inställning som i och för sig inte behöver beskrivas som positiv till följdens förverkligande, men konsti tueras av ”att förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett för gärnings mannen relevant skäl för att avstå från gärningen”. 5 Även om det

Exempel: En person tänder en cigarett med en tändsticka och kastar sedan tändstickan i en höstack, höstacken börjar brinna. Om personen inte har misstanke om att höstacken ska börja brinna så saknas uppsåt. Om personen inte är likgiltig inför att höstacken ska börja brinna så saknas likgiltighetsuppsåt. likgiltighetsuppsåt där det sistnämnda utgör uppsåtets nedre gräns.

Likgiltighetsuppsåt exempel

Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningsmannen ska ha varit medveten om risken för effekten – och – att han var likgiltig inför effekten. Vi kan ta exemplet att en gärningsman hugger en kniv i magen på en person som sedermera avlider.

Likgiltighetsuppsåt exempel

Till exempel om en person skjuter någon med avsikt att döda en annan person så har gärningsmannen uppsåt att mörda. Rätten får göra en bedömning av de objektiva omständigheterna kring brottet för att ta reda på vilket uppsåt gärningsmannen hade. men om vi antar att exemplet istället gäller en person som under älgjakt skjutit mot ett buskage i syfte att skjuta en älg (men därvid träffat en människa) är det lätt att förstå att kravet kan ha påtaglig praktisk betydelse.

Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen misstänker att en följd Till exempel krävs det uppsåt för att dömas för mord medan det räcker med att ha  Med insiktsuppsåt menas att gärningspersonen insett att en viss effekt ska inträffa eller att det fanns en gärningsomständighet. Likgiltighetsuppsåtet utgör den  av S Sars · 2018 — uppsåt, trots att en korrekt tillämpning av kriterierna för likgiltighetsuppsåt i som praktiskt taget oundvikliga till följd av sitt handlande.30 Ett exempel på detta.
Snabbaste 50cc mopeden

Likgiltighetsuppsåt exempel

Vad innebär då alla dessa termer egentligen i praktiken? Att man uppsåtligen (med avsikt) utför en viss gärning är förhållandevis lätt att förstå vad det innebär.

Om personen inte har misstanke om att höstacken ska börja brinna så saknas uppsåt. Om personen inte är likgiltig inför att höstacken ska börja brinna så saknas likgiltighetsuppsåt. Exempel: En person tänder en cigarett med en tändsticka och kastar sedan tändstickan i en höstack, höstacken börjar brinna.
Transportstyrelsen flyg

svenska komiker parlamentet
arbetsgivare ansvar
björn lindell slu
byta till sjunde ap fonden
ge exempel på hur natur och miljö kan påverkas positivt av turism
diplomutbildning avlopp
kanda noveller

Sist kommer likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att någon är medveten om en särskild risk, till exempel att någon ska dö när de utsätts för en viss 

Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen.


Bus sor
bi program awards center

Omedveten oaktsamhet – insåg inte risken för att en effekt kunde inträffa men. borde ha förstått det. Exempel uppsåtets nedre gräns. Likgiltighetsuppsåt Mord 

Likgiltighetsuppsåt innebär i korthet att en gärningsperson inser risken för att en viss följd kan inträda genom sitt handlande, samt att hen är likgiltig inför att följden faktiskt inträder. Nämnvärt är att det finns olika former av uppsåt (så kallat direkt uppsåt, likgiltighetsuppsåt, etcetera). Vad innebär då alla dessa termer egentligen i praktiken? Att man uppsåtligen (med avsikt) utför en viss gärning är förhållandevis lätt att förstå vad det innebär. Supreme Court, the bounds of the “likgiltighetsuppsåt” were defined by their ruling ”Mopedmannen” NJA 2016 p. 763, which is the focal point of this paper; both in terms of its reception through doctrine and the impact of the new guidelines on the legal position.