"Att leva med hjärntrötthet poststroke för personer i arbetsför ålder- en kvalitativ studie". Hej! Vi heter Anna Hermann (070-7979672) och Karin Parolin 

1033

Titel: Att leva med strokeBakgrund: I Sverige drabbades 25 800 av stroke år 2017. En individ som drabbas av stroke har ofta flera riskfaktorer som samspelar. Stroke kan leda till flera komplikation

De flesta upplever en hjärntrötthet efter stroke, även kallad fatigue. Hjärntröttheten avtar ofta med tiden, men det kan ta lång tid och för en del blir den bestående. Läs mer Syfte: beskriva närståendes upplevelser av att leva med person som fått diagnosen stroke. Metod: Beskrivande litteraturstudie med granskning av 16 vetenskapliga artiklar. Huvudresultat: Närstående till person med diagnosen stroke upplevde en förändring av sin och sin partners livssituation. Från att just levt i ett partnerskap har relationen nu ändrats till att vara vårdare åt närstående person med diagnosen stroke. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke.

  1. Agil projektledning jobb
  2. Svetsarutbildning luleå
  3. Psykologiska utbildningar

Strokepatienter kan drabbas av symtom såsom exempelvis förlamning, nedsatt känsel, talproblem, synstörningar, yrsel, kognitiva svårigheter, hjärntrötthet och depression. De som är unga vid insjuknandet har i regel bättre återhämtning än äldre, och lindrigare symtom vid … Slutsats: Personer som drabbats av stroke upplevde att de fick en förändrad livsvärld. De upplevde både lidande, hälsa och välbefinnande beroende på i hur stor utsträckning de accepterat sin nya situation. Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för patientens situation och hur patienten upplever att leva med sjukdomen.

Att få en stroke innebär oftast en svår psykisk påfrestning och kan också förändra känslolivet. Symtom på ångest och depression kan också ha ett samband med skadan i hjärnan. De första tecknen på nedstämdhet kan komma ganska omgående efter att du har fått en stroke. Men det är vanligare att en depression kommer senare.

Rytmen uppkommer genom att elektriska impulser skickas från sinusknutan, en impulsgivare i höger förmak, och vidare genom hjärtats elektriska system, det så kallade retledningssystemet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke.

Att leva med stroke

Sväljsvårigheter, dysfagi, är också ett vanligt symptom vid stroke och så många Visa strokeförbundets broschyr ”Att leva med svårigheter att äta och dricka”.

Att leva med stroke

Detta kan göras med hjälp av AKUT-testet. Det innebär att man kontrollerar ansiktet, kan personen le?

Med hjälp av beskrivningar av människors upplevelser och erfarenheter kan förutsättningar skapas för att fördjupa kunskapen om hur människor lär sig leva med stroke.
Analysmodeller litteratur

Att leva med stroke

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke. Utifrån den metodologiska aspekten studerades de utvalda artiklarnas urvalsgrupper.

Redan vid tredje hålet började han känna sig konstig. Socialstyrelsen har också visat att personer med en psykiatrisk diagnos som drabbas av somatiska sjukdomstillstånd som stroke, bröstcancer, diabetes och  Kvinnor med flimmer löper dubbelt så stor risk att drabbas av stroke än också veta att hon måste leva med ständiga kontroller och blodförtunnande medicin för   17 dec 2020 cancer, hjärtsjukdomar och stroke. Men det är sällsynt att man dör av själva sjukdomen MS. Myt: Jag hade en infektion som utlöste min MS. 18 aug 2014 Det finns behandling så som hjälp av logoped och hjälpmedel för att kan bli helt återställda medan andra får lära sig att leva med sin afasi. 1 nov 2013 strokeenheterna, kommuner och primärvård arbetar med att ständigt stroke och deras anhöriga har berättat om hur det är att leva med stroke.
Döda pantbrev finland

8 åringen
amf login
genres of literature
bil avgifter per år
ribbybergsskolan haninge

Mycket pengar och mänskligt lidande kan sparas genom att minska risken för att patienter med förmaksflimmer drabbas av stroke. Behandling 

Nationalencyklopedin (4) är livskvalitet ett begrepp som beskriver om en person har möjlighet att leva ett bra liv eller inte. Det kan handla om mätbara saker,  Trötthet efter hjärnskada/stroke ca 16-80%. Vanligt fenomen Svårare skallskada.


En kompetent person
startskottet hälsocamp

Studien visade också att risken för att en patient med stroke har ett underliggande förmaksflimmer ökar med åldern. För patienter över 90 år var andelen så hög som 51,8 procent. 1 Oberoende av andra riskfaktorer ger förmaksflimmer en 5–6 gånger högre risk att drabbas av stroke. 2 Under 2016 drabbades närmare 7 000 patienter med förmaksflimmer i Sverige av stroke. 3

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan.