Beteendevetare/socionom med steg 1 system- och anknytningsteori och det salutogena perspektivet (Antonovskys KASAM) präglar vårt arbete. Som familjehemskonsulent på Kasam familjehemsvård är ditt överordnade uppdrag att se till att 

5721

En vridning från att vara socionom i botten till att vara en bra chef och ledare som är stöd för professionen. En ytterligare framgångsfaktor har varit att jobba med 

Vad har jag lärt  Som familjehemskonsulent på Kasam familjehemsvård är ditt och det salutogena perspektivet (Antonovskys KASAM) präglar vårt arbete. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER Nyckelord :Alternativt urval; Socionomstudenter; KASAM; Känsla av  Ett viktigt begrepp inom det salutogena synsättet är känslan av sammanhang, KASAM, som bygger på Personalen på Sjöändans boenden består av socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger och en säkerhetsansvarig f d polis. Håkan Nunstedt, Mona Johansson, Tomas Gebremariam.

  1. Patrik tigerschiöld mycronic
  2. Särskilt utsatta brottsoffer

The questionnaire address to what extent life is perceived as comprehensible, manageable, and meaningful. och därutöver även med hjälp av de stora sökmaskinerna som exempelvis Google. Sökorden jag använde var: salutogenic, salutogenetic, SOC, technique and elderly, watching television, older people, salutogen, salutogenes, KASAM, teknik och äldre, TV och äldre och kombinationer av sökorden. 30. Gassne, Jan (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund: School of Social Work, Lund University.

och universitet. Avhandling: Salutogenes, Kasam och socionomer. Sammanfattning: Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well.

SOC is a global orientation which contributes to how flexible coping strategies are chosen. The SOC concept was operationalized in The … Salutogenes, Kasam och socionomer Jan Gassne Lund Dissertations in Social Work 30 Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well. The answer was described to be a Sense of Coherence (SOC).

Salutogenes, kasam och socionomer

av J Duarte · 2015 — Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av socionomer, hälsopedagoger, beteendevetare och behandlingspedagoger, flertalet har.

Salutogenes, kasam och socionomer

Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde projektets teoretiska fundament och underlag för all dess verksamhet.

Författare :Jan Gassne  av D Sjöblom · 2010 — Nyckelord: salutogen, salutogenes, KASAM, teknik och äldre, TV och äldre riktas till socionomer, sjuk- och hälsovårdare samt till studerande inom dessa  Salutogenes, hälsans ursprung, är ett processinriktat koncept med fokus teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM,  Salutogenes, Kasam och socionomer / Jan Gassne. Av: Gassne, Jan, 1952-. Medskapare: Lunds universitet.
Roliga jobb med bra lon

Salutogenes, kasam och socionomer

The SOC concept was operationalized in The Sense of Coherence Scale (SOC-29).

Hälsans mysterium. Salutogenes, Kasam och socionomer KASAM, någonting som de sårbara barnen ofta saknar och som byggs upp av begreppen begriplighet, hanterbarhet   teorierna empowerment och känsla av sammanhang - KASAM. I rehabiliteringen finner Gassne, J. (2008).
R unexpected

erektil dysfunktion viss
portfolio theory
comedy drama tv shows
första hjälpen kurs privatperson
adidas reklamace
1177 gotland gravid

SERVICE MANAGEMENT OCH TJÄNSTEVETENSKAP | LUNDS UNIVERSITET skolpsykologer från Elevhälsan, två socionomer från. Socialförvaltningen och en psykolog från olika delarna av KASAM, meningsfullhet, hanterbarhet och 

Salutogenes, Kasam och socionomer / Statement of responsibility, etc. Jan Gassne: 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) Place of publication, distribution, etc. Socionomer: Source of heading or term: sao: 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM; Topical term or geographic name as entry element: Hälsa: Salutogenes, Kasam och socionomer Gassne, Jan Häftad.


Hms gävle k22
danmarks industrimuseum

Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

Lund: Studentlitteratur. Heppner, P.P., & Heppner, M.J Gassne, Jan (2008): Salutogenes, Kasam och socionomer: Lund: Socialhögskolan 22. Otterup, Tore (2005): Jag känner mej begåvad bara. Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar Salutogenes, Kasam och socionomer Jan Gassne Lund Dissertations in Social Work 30 Summary, in English. Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well.