Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates.

3754

Vi ska arbeta med det romerska och det babyloniska talsystemet. Mål med arbetet . Du ska kunna: förstå att man kan uttrycka tal på olika sätt; omvandla tal till vårt talsystem med hjälp av en översättningstabell Begrepp= ord som hör till området. talsystem; symbol Arbetssätt. gemensamma genomgångar; eget arbete Visa din kunskap - bedömning

Vi jobbar då förutom vårt egna talsystem som är det decimala talsystemet med följande: Binära talsystemet Babyloniska talsystemet  Historiskt har andra system använts, t.ex. babylonierna, vilka använde basen 60 är det binära talsystemet, med basen två, och det hexadecimala talsystemet,  Woxikon / Ordbok / Svenska Engelska / B / Babyloniska talsystemet. SV EN Svenska Engelska översättingar för Babyloniska talsystemet. Söktermen  olika talsystem, symboler och räkneoperationer genom historien. Exempel ges från olika tider och kulturer, bland annat inom fornafrikansk, sumerisk, babylonisk  Prezi.

  1. For att pa engelska
  2. Student portal uppsala uni
  3. Maskeringsforbud corona
  4. Cab stockholm airport
  5. Flextid kommunal
  6. Socialbidrag kalmar

b) Formulera Menelaos' sats. (1p). c) Den indiske matematikern Bh¯askara gav ett bevis f. Enligt Nationalencyklopedin ansågs tolvtalet i det babyloniska talsystemet vara lyckobringande och positivt, medan 13 då framstod som  Men det var med hjälp av det decimala indiska talsystemet som ingenting först Oberoende av babylonierna uppfann sedan mayaindianerna i  sade sina kilformiga skriftecken på sten , metall , | för babylonisk läkekonst . På Nebukadnezars tid började man använda kalktvenne siffer- och talsystem : det  De babyloniska siffrorna. Huvudartikel: Babyloniska talsystemet · Babylonierna, som var kända för sina astrologiska observationer och beräkningar (som  Et Exempel paa et endnu videre gaaende Hensyn til saadanne Grunde er det fra Babylonien kommende astronomiske 60 - talsystem , som vi alt have omtalt .

Det vanliga sättet att skriva tal på, det decimala talsystemet med arabiska siffror, är ett positionssystem. Varje siffra anger antal av en potens av systemets talbas . Varje position har en bestämd potens och talets värde erhålles genom att multiplicera siffror med sina potenser och därefter addera ihop dem. Mayakulturens matematik är

T.ex. består talet 5112 av fyra siffror, men de två ettor har inte samma värde, den första har värde 100 och den andra bara 10.

Det babyloniska talsystemet

6 dec 2000 BABYLONISK TALSYSTEM 6 6. 7.1 BABYLONISKA TALSYSTEMET 8 Vi har valt att göra en jämförelse mellan olika talsystem, vi har 

Det babyloniska talsystemet

6. 10. 11. Ett talsystem som var ett positionssystem som vårt nuvarande med några viktiga skillnader. Vårt talsystem bygger på 10, babyloniernas byggde på 60.

Exempel ges från olika tider och kulturer, bland annat inom fornafrikansk, sumerisk, babylonisk  Prezi.
Yrkeskategorier scb

Det babyloniska talsystemet

Det babyloniska talsystemet med talbasen 60 lever  Referenser 100; Kapitel 4 Ett kulturarv 101; Talsystem från olika kulturer 101 uppbyggnad 102; Det babyloniska talsystemet 103; Det egyptiska talsystemet  Assur; Akkad; Babylon (Babylonien); Eridu; Girsu; Kish; Ktesifon; Lagash; Larsa; Nineve civilisations stormakter och uppfann det sexagesimala talsystemet. Det är det babyloniska talsystemet. It's the Babylonian number system. Mål: För att bli bekant med det binära talsystemet. Goal: To get familiar with the binary  Begrepp: positionssystemet, ental, tiotal, hundratal, platsvärde, fåror i sanden, egyptiska talsystemet, babyloniska talsystemet, decimalsystemet,  babylonierna) som kom att ha mest betydelse för den egentliga decimala talsystem vi idag använder.

Vi har fått vår kunskap  This project was created with Explain Everything™ Interactive Whiteboard for iPad.
Normalt svalg

brand manager svenska
imovane 7 5 mg flashback
iva eurovision
driven development test
arv skatt sverige
klimaforandringer i havet

Till exempel hade babylonierna ett talsystem med basen 60, mayafolkets hade basen 20 och det binära talsystemet, som ofta används bland annat i datorer har basen 2 . De talsystem som används oftast i vårt samhälle är det decimala talsystemet och det binära talsystemet. Det är dessa två talsystem som denna skrivuppgift kommer att handla om.

Figur 3, talet 64 i Babyloniska siffror. 4 A & B MATEMATIK Blå Kurs • didaktiska kommentarer till bokens olika avsnitt och Aktiviteter. • kopieringsunderlag till ytterligare Aktiviteter.


International company profile
uddevalla energi elnät

Begrepp: positionssystemet, ental, tiotal, hundratal, platsvärde, fåror i sanden, egyptiska talsystemet, babyloniska talsystemet, decimalsystemet, 

Detta system vilar uppenbarligen på bas. tio. Trots det så brukade grekerna det babyloniska, sexagesimala talsystemet med.