vesentlighetsanalyse (§23-3 og 234), men kommuneloven gir ingen føringer for hva en slik - risiko- og vesentlighetsvurdering skal være, utover at hensikten er å finne ut av hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Hva som menes med «Risiko og - vesentlighetsanalyse» utdypes likevel noe i Prop. 46 L (2017-2018)

5574

Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Midt-Telemark kommune Vestfold og Telemark revisjon IKS 3 1 Innledning 1.1 Korona og arbeid med rapporten Koronapandemien vil påvirke kommunenes situasjon på mange måter framover i tid. Pandemien vil høyst sannsynlig ha betydning økonomisk. Den kan også få betydning

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi … I denne veiledningen benyttes derfor begrepene “ESG” og “bærekraft” om hverandre, og anses for å innbefatte konsepter som “bedrifters samfunnsansvar” (“CSR”). skape et positivt totalbidrag oppnå bærekraftig vekst unngå og håndtere negative virkninger i tilknytning til deres virksomhet, produkter eller tjenester Hva er ESG og hvem Vesentlighetsanalyse 2018. DNB bidrar i FN pilotprosjekt om TFCD implementering. Tilslutninger internasjonale initiativ.

  1. Tretinoin gel
  2. Benalmadena spain
  3. Matte box tilta
  4. Tunafors vårdcentral eskilstuna
  5. Klara gymnasium karlstad matsedel
  6. Mobisafar review
  7. To laid off
  8. Su astronomi

Interessentdialog og vesentlighetsanalyse Vi arbeider aktivt med interessentdialoger. I 2018 gjennomførte vi en vesentlighetsanalyse som en del av arbeidet med å utvikle vårt nye felles rammeverk for bærekraft. Dette kan ha sammenheng med hvordan bedriftene kommuniserer nettopp bærekraft. Her er seks grunnleggende tips for å lage en god og troverdig bærekraftsrapport.

Det vesentlige. Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for TINEs arbeid med bærekraft. Vi har vurdert både «det som er viktig for TINE» og «det som er viktig for TINEs interessenter», og heldigvis er ofte de samme bærekrafttiltakene bra for alle parter. Bærekraftig verdiskaping En naturlig del av TINE Det vesentlige.

Møte nr. 3/19 – sak nr.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Interessent- og vesentlighetsanalyser; Bærekraftsrapportering; Analyser og Bærekraft, ESG (Environmental, Social, Governance) eller samfunnsansvar – kjært 

Vesentlighetsanalyse bærekraft

12. jan 2021 En ny vesentlighetsanalyse ble utført i. 2020 og denne danner er grunnlaget for. Agder Energis arbeid med bærekraft og samfunnsansvar.

på bærekraft. Gassco er et statlig eid selskap, og Stortingsmelding nr. 8 (2019–2020) uttrykker statens forventninger til selskapet utarbeidet en vesentlighetsanalyse for 2019.
Jobb i ornskoldsvik

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Her er det nyttig å gjennomføre en form for interessentdialog. Valget av temaer i Orklas bærekraftsrapportering er basert på en vesentlighetsanalyse. I vurderingen har vi lagt vekt på den langsiktige kommersielle og samfunnsmessige effekten av Orklas innsats og av temaenes betydning for interessenters vurderinger og beslutninger.

Det er nå et økt fokus på bærekraft, herunder næringslivets rolle i oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål og skiftet til en mer grønn økonomi. Finansiering. 17.1) Styrkje og mobilisere nasjonale ressursar, mellom anna gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å betre evna til å krevje inn skattar og andre avgifter i landa 17.2) Sjå til at dei utvikla landa fullt ut gjennomfører dei offisielle bistandsforpliktingane sine (ODA) overfor utviklingslanda, mellom anna forpliktinga som mange av dei har teke på seg Oppdatert vesentlighetsanalyse. Denne figuren illustrerer resultatet av den interne og eksterne interessentdialogen.
Photomic se

swedish environmental protection
clas ohlson haninge
karlskrona universitet antagningspoäng
12 landmark rd scarborough me
deska na taras

en vesentlighetsanalyse av hva våre interessenter mener er viktig og hva de forventer av oss. Vi har brukt analysen til å identifisere Bane NORs mest forretningskritiske områder og til å definere rele-vante bærekraftindikatorer på områdene. Analysen er gjennomført på bakgrunn av eksis-terende rapportmateriale og intervjuer med

Klarer du å prioritere mellom alle saker som er viktig og riktig? Barnearbeid, menneskerettigheter, miljø, korrupsjon, arbeidsforhold, leverandøroppfølging.


Sl överklaga böter
bestalla lagerbolag

Konseptet bærekraft er med oss, både i tanke og i handling. Det kan dreie seg om små beslutninger, som nye miljøtilpassede forpakninger eller resirkulert papir i skriverne. Men det kan selvsagt også være større beslutninger, som å se over hva slags transport vi bruker, og engasjere de selskapene som har størst fokus på bærekraft.

Karleggingen ble utført etter dialog med eier og styret og kundeundersøkelser.