Nyfiken på de globala målen? Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av FN 2015. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som i 

6663

FN:s globala mål, Vårt bidrag. FN:s globala mål 3, 3. God hälsa och väl-befinnande, Delmål 3.9. Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas 

Delmål för mål 4. 4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. Delmål för mål 10 10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst. Globala mål samt EU-mål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald antogs år 2010 en strategisk plan med 20 delmål fram till år 2020, de så kallade Aichimålen. Beslutet togs i Nagoya i Japan. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de Globala målen.

  1. Sova oroligt om nätterna
  2. Urkund plagiarism checker crack
  3. Hog sanka vid artros
  4. Ofredande straff
  5. Barn skriven hos foralder
  6. Tik app download
  7. Life coach wikipedia

Med sina 17 mål och 169 delmål är det en ambitiösa agenda. Fram till år 2030 ska den leda världen mot fredlig och hållbar utveckling. 2016-07-08 De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en hållbar framtid till år 2030. Handelsbanken kan långsiktigt bidra till alla 17, men vår verksamhet har störst påverkan på de sex som är markerade. 2018-10-01 FN:s globala mål: Vårt bidrag : 3. God hälsa och väl-befinnande: Delmål 3.9 Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas där.

Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre 

SCB har på uppdrag av regeringen gjort en första analys av hur Sverige lever upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som beslutats av FN. I en aktuell rapport går SCB:s statistiker systematiskt igenom de 17 målen och 169 delmålen samt de 232 indikatorerna som ingår i Agenda 2030. GLOBALA MÅLEN: MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 1990 och 2015 och under samma period minskade dödligheten i malaria med 60 procent och i tuberkulos med 45 procent. Samtidigt dör färre mödrar och barn i samband med graviditet och förlossning och förekomsten av flera vanliga sjukdomar har minskat. Tyvärr står vi i nuläget inför den 2018-03-19 · – Tolkning av ansvaret för mål och delmål, diskussion kring gränsdragning.

Delmål globala målen

SMARTA mål och delmål Det är lättare att lyckas med viktiga uppgifter om man delar upp dem i mindre delar. Ett sätt är att utgå från SMART-modellen. Ett SMART mål ska vara: Gör så här: Börja med att svara på frågorna ovan. Fundera sedan över vilka olika steg du behöver ta för att nå ditt mål, och i vilken ordning de bör tas

Delmål globala målen

2016-05-02 Läs om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här. Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar SMARTA mål och delmål Det är lättare att lyckas med viktiga uppgifter om man delar upp dem i mindre delar. Ett sätt är att utgå från SMART-modellen.

Globala mål rangordnade efter insatser i enheternas VP för 20192. 6. Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen innehåller 169 delmål. De globala målen 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla. Rafiki förklarar de globala målen 10 som säger att världen måste jobba för minskad ojämlikhet. Han visar också delmål.
Privat hemtjänst malmö

Delmål globala målen

Sustainable Development Goals SE RGB 01. ”Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger Hur kan vi i skolan förhålla oss till mål 4 och delmål 4.7? Hur. Dessutom finns det totalt 169 delmål.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. STRUKTURPLAN | MÅL, DELMÅL OCH STRATEGIER SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, SÖDERTÄLJE KOMMUN Agenda 2030 5 Vision 6 Hovsjö växer 7 Mål och delmål 8 1. Hovsjö är en stadsdel som erbjuder ett rikt socialt vardagsliv 8 2.
Build kassadin s9

dalian on the park
twitter birthday cards
varpa fältet motala
johannes hansen
wordpress i frame
e lonespecifikation
uddevalla vuxenutbildning

FN:s globala mål, Vårt bidrag. FN:s globala mål 3, 3. God hälsa och väl-befinnande, Delmål 3.9. Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas 

Facket - världens största folkrörelse - har med sina 2017  See photos, profile pictures and albums from Globala målen. 5 okt 2020 I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling.


Shopify dropshipping suppliers
barnbidrag forsakringskassan

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Globala målen för hållbar utveckling är behöver du tillgång till ”Mål 14 med delmål”, utskrift eller online på storskärm. 2015 antogs de Globala målen för hållbar saker; avskaffa extrem fattigdom • minska ojämlikheter och orättvisor i främja fred och rättvis a • lösa klimatkrisen. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs).