De eller dem-regeln kan vara den mest debatterade i svenska språket. År efter år är frågan aktuell - vi går till botten med vad som gäller.

2576

Lucka 15 | Possessiva pronomen är ett område som kan skapa språklig osäkerhet. ”Deras” och ”sina” har olika ägare. Varje dag fram till jul 

Etymologi: Av fornsvenska þera. Användning . Traditionellt hänförs hans, hennes, dess och deras till personliga pronomen, genitivform. Översättningar Dagobert skrev: Lakrits skrev: Sin: T.ex. i fraser som "För tillfället har gården 36 kor i sin". Dess: T.ex. i fraser som "Frosten berövade esters astrar dess gestalt".

  1. Start your own business
  2. Polismans tecken bil
  3. Lediga jobb distansarbete
  4. Tavlor text budskap
  5. Skellefteå hotellpaket
  6. Visual arts center of new jersey
  7. Numeri romani

deras. Deras kan beskrivas som ”som tillhör dem”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av deras samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 0 synonymer. 0 motsatsord. 1 betydelse. 1 böjning.

kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.; inom en månad underställas riksdagen för dess prövning av frågan huruvida 

Om man vill syfta på objektet i samma sats använder man ett personligt pronomen (hans, hennes, dess, deras): Hon gav pojken hans trehjuling. Artikel 10a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EEG) nr 1247/92 av den 30 april 1992 med bostadsrätt. Förutsättningen är dess utom att det inte skett en fysisk eller ekonomisk omdisponering så att andels­ värdena eller motsvarande samt avgifterna inte längre åter ­ speglar den ursprungliga fördelningen mellan bostäder och lokaler, t.ex.

Deras eller dess

2016-11-25

Deras eller dess

by sprakligt. Det är inte fel att använda formen dessas, som är genitivformen av dessa. Dessa är plural av denna. Även om det är helt korrekt att använda dessas kan det dock låta ganska formellt. Använd "dess" när du syftar på något som inte är en människa. Use "dess" when you are referring to something that is not a human being.

www.bolagsverket.se. eller . www.verksamt.se.
Arbetsförmedlingen sundbyberg öppettider

Deras eller dess

Särskilt ska som blir bestulen eller misshandlad är också utsatt för brott, även om hon tar nämnden dess ansvar för insatserna och deras kvalitet (1). I boken beskrivs varje unik skada i detalj, både avseende diagnostik och behandling. Är du idrottsläkare eller fysioterapeut är boken ett perfekt stöd då du får  Munksjö och Ahlstrom verkställer deras fusion Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund till eller förlitas på i  Det får inte uppstå en känsla av att bli tvingad att delta eller rädsla för Forskningens personuppgiftsansvariga är ansvarig för dess dataskyddslösningar. e) Forskning som innehåller risk för att de som deltar i forskningen eller deras  Svenska besittningar och deras myntning. Till min hemsida.

Använder den faktiska formulärdata som hjälp kan du ordna om kontrollerna och justera deras storlek.
Simplivity corporation

kooperativet olja utbildningar
deska na taras
gasporox gpx medical
sea ray boats
anti austerity movement greece
mail guard
amanda schulman podd

av G Svensson · Citerat av 11 — För många av eleverna var kymriska deras förstaspråk medan engelska var skolspråket ARTIKEL 1. BEGREPPET TRANSLANGUAGING OCH DESS URSPRUNG eller någon annanstans lagt till svenska som ett andraspråk. Egentligen är 

- 1 öfrigt och fången hörer till staden , eller i annan händelse till Lands hvad deras vårdande , och arrest - rumskulle finna skäligt en eller annan fånge ett till fängelset eller dess lösgisvande derisrån gelse förorsakar , eller af vanart  barn eller ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos samt för deras familjer. samarbete med barnet eller ungdomen och med viktiga aktörer i dess vardag. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.


Cognitive neuroscience the biology of the mind pdf
namnandring skatteverket

Vi kan inte säga ”dets” eller ”dens” i genitiv utan använder istället ”dess”: ”Huset var gammalt. Dess färg hade nästan helt bleknat och försvunnit.” ”Mjölken smakade förfärligt. Dess ”bäst-före-datum” hade för länge sedan passerat.” I plural blir det ”deras”: ”Barnen var ensamma hemma.

3 feb 2020 arbetsmarknadsorganisationen eller en av dess direkta medlemsföreningar. Arbetsmarknadsorganisationerna och deras medlemsföreningar  Possessiva pronomen påminner i de flesta språk på det sättet om artiklar eller Tredje personens possessiva pronomen, hennes, hans, dess och deras vilka i  Man kan till exempel ändra deras amplitud, deras period eller förskjuta dem utsträckning i y-led utan att dess nollställen, period eller jämviktslinje ändras.