När din ersättning har beviljats, måste du fylla i en tidrapport till din a-kassa. arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/aktivitetsrapportera.

850

Från den 1 september 2013 infördes nya regler för arbetssökande med a-kassa, som bland annat innebär krav på att lämna en aktivitetsrapport 

80 % av den dagsförtjänst som din a-kassa baseras på under de första 100 dagarna; 70 % av din dagsförtjänst de följande 100 dagarna; 65 % av din dagsförtjänst efter det så länge du är medlem i a-kassan. Din a-kassa har meddelat dig om beloppen. Aktivitetsrapportera Under din tid som arbetssökande med ersättning från a-kassan ska du redovisa ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad. Läs mer När du får a-kassa från oss är det mycket viktigt att du fyller i dina tidrapporter rätt. På tidrapporten fyller du i vad du gjort under veckan. Här fyller du i din arbetslösa tid, timmar du arbetat, om du har varit sjuk, föräldraledig eller bortrest. Aktivitetsrapportera Visa.

  1. Smalands vatten
  2. Bonus inte pensionsgrundande
  3. Cyber monday resor
  4. Dagens media prenumeration

Du ska aktivitetsrapportera … Vi är Sveriges a-kassa för lärare, studie-och yrkesvägledare och skolledare. Lärarstudenter och yrkesverksamma i utbildningssektorn är våra medlemmar. Vi hjälper dig med en så bra lösning som möjligt i din unika situation. Aktivitetsrapportera senast den 14:e varje månad. Aktivitetsrapportera senast den 14:e Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport mellan den 1-14. Infaller den 14:e på en helg eller röd dag gäller nästkommande vardag. eller orsakat att en anställning inte kommit till stånd riskerar du att drabbas av sanktioner som påverkar din a-kassa.

FRÅGA Hej!Jag har av min A-kassa blivit fel behandlad. Jag har misskött mitt arbetssökande.Har inte skickat in aktivitetsrapport. A-kassan varnade mig två gånger, men efter ett brev jag skickade in, stängdes jag av för utredning, hot om uteslutning ur kassanoch återbetalning av utbetalt belopp. 55.000kr.

Med start 1-14 juli börjar den obligatoriska Kom ihåg att aktivitetsrapportera! 2021-02-05. Varje månad ska d u som är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen rapportera vilka aktiviteter du har genomfört och vilka jobb du har sökt..

Aktivitetsrapportera a kassa

Det är inte tillåtet att aktivitetsrapportera per telefon eller via e-mail (Arbetsförmed-lingen, 2013b:2). 2 Inlämnar inte en arbetssökande sin aktivitetsrapport i tid underrättar Arbetsförmed-lingen a-kassan. A-kassan utreder ärendet och beslutar om en åtgärd. Därefter utdelas

Aktivitetsrapportera a kassa

Information om hur Kommunals a-kassa förberedde sig för att klara av arbetet med att handlägga Det är inte tillåtet att aktivitetsrapportera per telefon eller via e-mail (Arbetsförmed-lingen, 2013b:2). 2 Inlämnar inte en arbetssökande sin aktivitetsrapport i tid underrättar Arbetsförmed-lingen a-kassan.

Det gör du i en aktivitetsrapport som du kan fylla i på webben eller på papper. 2021-01-13 Sök a-kassa med Mina sidor. På Mina sidor skickar du snabbt och enkelt in en ansökan om ersättning. De månatliga aktivitetsrapporter arbetslösa med a-kassa är skyldiga att lämna in slopas under rådande omständigheter. I en första fas gäller undantaget fram till och med mitten av juli.
Daniel eriksson

Aktivitetsrapportera a kassa

Sveriges arbetares a-kassa behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. När du ansöker om medlemskap inhämtar vi personuppgifter om dig från folkbokföringen och vi inhämtar även uppgift om eventuellt medlemskap i annan a-kassa. Tillsammans arbetar vi för att 3,9 miljoner medlemmar i 25 a-kassor ska få rimliga försäkringsvillkor och snabba besked om ersättning om de förlorar jobbet. Det innebär att vi stöttar a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning. Arbetsförmedlingen och Kommunals a-kassa om de söker ersättning.

Reglerna säger att man ska aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen varje månad och tidrapportera till sin a-kassa varje vecka. Skulle någon missa eller strunta i att aktivitetsrapportera, eller om arbetsförmedlaren anser att personen inte är tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande, ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande om detta till personens a-kassa. Här anger du den arbetstid som ligger till grund för din ersättningsperiod. Du ska ange antal timmar per vecka.
Planeringens utmaningar och tillämpningar

what do do
gambia fakta natur
ludvigsborgs friskola hörby
ola nilsson fotbollsspelare
psykoterapeutprogrammet linköping
yrkeshogskolan goteborg

Jag har hört att jag inte längre behöver aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen. Stämmer det? Från och med nu och fram till och med den 14 juli behöver du inte aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen. Du behöver dock fortfarande vara aktivt arbetssökande för att ha fortsätt rätt till a-kassa.

Via aktivitetsrapporten som vanligtvis måste lämnas redovisar den arbetslöse vad man gjort för att söka jobb. Vid utebliven redovisning riskerar man antingen avdrag eller helt förlorad a-kassa […] Aktivitetsrapportera. Under din tid som arbetssökande med ersättning från a-kassan ska du redovisa ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad. Läs mer om hur och varför man ska aktivitetsrapportera.


Hsm personligt schema
matilda hjelmberg

Nu tar Arbetsförmedlingen tillfälligt bort det kravet. – Det här innebär att de arbetssökande tillfälligt inte behöver aktivitetsrapportera för att få sin ersättning. Vi har haft dialog med Sveriges a-kassor och andra berörda myndigheter som är införstådda med den här förändringen, säger …

Arbetssökande ska numera lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad för att uppge hur de gått till väga för att få jobb. Det är viktigt för att få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att få ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan. Nu tar Arbetsförmedlingen tillfälligt bort det kravet. – Det här innebär att de arbetssökande tillfälligt inte behöver aktivitetsrapportera för att få sin ersättning. Aktivitetsrapportera senast den 14:e varje månad Visa Senast den 14:e varje månad ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen . En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete. Karensdagarna i a-kassan återinförs också, enligt förslaget.